Leczenie alkoholizmu jest jednym z najczęściej podejmowanych działań przez stowarzyszenia oraz poradnie związane z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej itp. Cały proces odbywa się bezpłatnie, jednak osoby, które powinny zasięgnąć opinii specjalisty i zgłosić się na leczenie, często obawiają się stygmatyzacji. Leczenie alkoholizmu to wciąż wstydliwy problem, o którym nie każdy potrafi rozmawiać, chociaż ilość metod terapii stopniowo się zwiększa.

Terapia leczenia alkoholizmu

Jedną z metod leczenia alkoholizmu jest psychoterapia, której można się poddać w poradniach leczenia uzależnień lub poradniach leczenia odwykowego. Psychoterapia w takich miejscach prowadzona jest zwykle kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Pierwszy etap takiego leczenia trwa od blisko 4 do nawet 6 miesięcy. Co ważne – terapia może obejmować wszystkich członków rodziny chorego.

Innym sposobem terapii leczenia alkoholizmu jest leczenia ambulatoryjne. Chory przebywa na oddziale dziennego pobytu. Podstawowa terapia trwa do ok. 8 tygodni. Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu, zwykle w godzinach 8:00-14:00. Warto zaznaczyć, że nie każdy może korzystać z tego typu terapii. Jeśli chory ma częstą styczność z pijącymi lub innego rodzaju kłopoty z utrzymaniem abstynencji, zaleca się skierowanie na oddział całodobowy, na okres od 6 do 8 tygodni. W razie, gdy istnieje groźba zagrożenia życia dla chorego, kieruje się go na oddział leczenia abstynencyjnego, gdzie hospitalizacja trwa od 7 do blisko 10 dni.

Leczenie alkoholizmu środkami farmakologicznymi

Leki podaje się chorym zwykle wtedy, kiedy mamy u nich do czynienia z zespołem abstynencyjnym. Środki można podawać doustnie lub dożylnie. Ich główne działanie opiera się na nawodnieniu organizmu oraz dostarczeniu witaminy B1. Często podawanym środkiem jest również Benzodiazepin, który ma działanie przeciwlękowe i nasenne. Zdarza się, że leki łączone są z psychoterapią. Najczęściej są to wszywki podskórne z dysfuliramem. Jeśli osoba uzależniona spożyłaby alkohol, mając zaaplikowany podskórnie ten środek, naraziłaby się na wystąpienie wielu nieprzyjemnych reakcji. W leczeniu alkoholizmu stosowane są również leki mające na celu obniżanie euforyzacji działania alkoholu, przez co znacznie osłabiają chęć jego spożywania.

Alternatywne metody leczenia alkoholizmu

Osoby uzależnione od alkoholu, poszukując pomocy, chętnie korzystają z alternatywnych metod leczenia. Często wybieranymi drogami do wyzdrowienia jest hipnoza lub korzystanie z usług bioenergoterapeutów. Co do skuteczności alternatywnych metod narosło wiele kontrowersji, ponieważ w tym przypadku, tak jak w wielu innych, największe znaczenie ma chęć wyzdrowienia ze strony chorego i poddania się terapii dla samego siebie.

Bardzo istotnym elementem leczenia alkoholizmu jest właściwa diagnoza chorego. Warto wiedzieć, że każda z osób, którym udało się zerwać z nałogiem, doznała w odpowiednim momencie chęci pomocy ze strony lekarza lub psychologa, który rozpoznał problem. Dopiero potem dobierana jest odpowiednia metoda leczenia, o ile chory widzi jego konieczność. To kluczowy element terapii, o którym nie wolno zapominać – wola chorego odgrywa tu znaczącą rolę i jest nieoceniona z punktu widzenia sukcesu całego procesu.

Wiele osób obawia się zgłosić na leczenie z powodu groźby utraty pracy. Tymczasem coraz więcej pracodawców daje szansę pracownikom na pogodzenie pracy z terapią. W niektórych przypadkach zasadne jest przejście na l4. Zdarza się również, że pacjenci przechodzą na bezpłatny urlop, o ile nie pogorszy to sytuacji materialnej ich rodziny. Warto wówczas udać się do specjalistycznego centrum pomocy.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać